Dne 23. 10. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 152/20 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), tako imenovani PKP5 začel veljati dne 24. 10. 2020. Posebnost je, da se nekateri ukrepi uporabljajo za nazaj in sicer od 1.10.2020 oziroma celo od 1.9.2020. Tako so nekateri ukrepi ostali enaki kot v prejšnjih protikoronskih paketih, nekateri so se podaljšali, nekateri pa so se uvedli na novo.

Preberite več v povzetek PKP5 (PDF)