Ukrep: 1.2.1 Spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu

Naslov projekta: Znanje in dobre prakse temelj razvoja podjetništva

Splošne informacije o operaciji:

 • Akronim: Znanje in dobre prakse
 • Sklad: ESRR
 • Vodilni partner – prijavitelj: Mrežni podjetniški inkubator Ormož
 • Partnerji: Z-eniac so.p.
 • Vrednost operacije: 28.090,83 €
 • Vrednost sofinanciranja: 21.394,24 €
 • Trajanje operacije: začetek 15. 7. 2020, konec 30.6.2021

Povzetek operacije:

Pomanjkanje delovnih mest in neugodni demografski trendi so največji problem območja UE Ormož, zato sta si partnerja v operaciji Znanje in dobre prakse postavila cilj, da z operacijo prispevata k izboljšanju stanja na tem področju. Operacija načrtuje tudi manjšo vlaganje v opremo, ki je nujna za izvajanje programov izobraževanja, promocije, oziroma izvajanje storitev podpornega okolja za podjetništvo. Vodilni partner v operaciji je  Mrežni podjetniški inkubator d.o.o. (v nadaljevanju MPI Ormož). Partner je socialno podjetje Z-eniac so.p. (v nadaljevanju Z-eniac). Operacija prispeva k spodbujanju delovanja podjetništva kot tudi socialnega podjetništva. Oba tipa podjetništva sta ključna za razvoj regije in zagotavljanje zdravja in kakovosti življenja ljudi. V pretežni meri se bo operacija izvajala v naselju Ormož. Določene delavnice se bodo izvedle tudi v naselju Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Udeleženci izobraževanja pa bodo iz celotne upravne enote Ormož, zato bo operacije imela učinke na celotno območje LAS UE Ormož.

Skozi operacijo Znanje in dobre prakse se bodo izvedle sledeče aktivnosti:

 • Izobraževanje za nosilce kmetijskih dejavnosti
 • Praktične delavnice sooblikovanja rešitev družbeno odgovornega podjetništva.
 • Izobraževanje za bodoče podjetnike: izobraževanje bo potekalo v obliki interaktivnih predavanj in delavnic
 • Socialno podjetništvo med teorijo in prakso – izzivi na območju LAS UE ORMOŽ. V tem delu se bo izvajalo mentorstvo, javni dogodki, razvoj podjetniške ideje trgu…

Pričakovani rezultati operacije:

 • Pri izvedenih, ogledih dobrih praks, delavnicah tako za podjetnike, kateri se želijo ukvarjati z družbeno odgovornim podjetništvom kakor tudi za klasične podjetnike, se bo rezultat kazal v bolj izobraženih podjetnikih na območju LAS UE Ormož..
 • Izvedeno izobraževanje za nosilce kmetijskih dejavnosti z ogledom dobre prakse. Rezultat se bo odseval v bolj izobraženih nosilcih kmetijskih dejavnosti, kateri bodo lažje konkurirali na trgu in s tem doprinesli k razvoju na območju LAS UE Ormož .
 • Nabavljena osnovna oprema za potrebe MPI Ormož, platno za projiciranje, projektor, multifnkcijska naprava
 • Rezultat pri obveščanju javnosti z izdelavo promocijskega materiala se bo kazal po obdobju dveh let večji obveščenosti javnosti in prepoznavnosti izobraževanja na področju podjetništva na območju LAS UE Ormož.

Kratkoročni, operativni cilji operacije:

 • Dvigniti nivo podjetniških znanj potrebnih za ustanovitev podjetij in uspešno delovanje podjetij,
 • dvigniti nivo znanj iz področja digitalizacije kmetijstva,
 • izvesti delavnice za dvig poznavanja in znanja iz področja družbeno odgovornega podjetništva
 • izboljšati kvaliteto storitev podpornega okolja,
 • zagotoviti materialne pogoje za delo podjetniškega inkubatorja,
 • spodbujati aktivno vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih v družbo

Aktivnosti:

Faza 1:

 • Izvedeno izobraževanje za nosilce kmetijske dejavnosti iz področja digitalizacije v kmetijstvu,
 • Praktične delavnice iz sooblikovanja rešitev družbeno odgovornega podjetništva

Faza 2:

 • Izvedeno izobraževanje za bodoče podjetnike,
 • Izvedene delavnice socialnega podjetništva med teorijo in prakso – izzivi na območju LAS UE Ormož

Če vas zanima kaj pravzaprav je kohezijska politika, lahko to preverite na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si)