Kontaktni podatki

Poslanstvo

Vzpostaviti podporno okolje z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju, da bodo prispevala k večji konkurenčnosti, kvalitetnejšim delovnim mestom. S ponudbo podjetniške infrastrukture in storitev za uporabnika, želimo dvigniti raven inovacij, tehnološkega razvoja in raziskav, ter posledično s tem prispevati k višanju dodane vrednosti gospodarskih subjektov ter blaginje prebivalstva na ciljnem območju.

Cilji inkubatorja so predvsem:

 • prispevati k dvigu podjetniške aktivnosti,
 • identificirati inovativne podjetniške ideje,
 • pomoč pri vzpostavitvi in zagonu novih podjetij,
 • dvigniti stopnjo preživetja mladih podjetij,
 • vzpodbuditi samozaposlovanje,
 • spodbujati partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem,
 • pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev,
 • spodbujanje sodelovanja med podjetji in institucijami znanja.

Ciljne skupine inkubatorja so:

 • podjetja v ustanavljanju;
 • že delujoči gospodarski subjekti oziroma posamezniki;
 • osebe s podjetniškimi idejami;
 • drugi, ki bodo želeli koristiti različne storitve inkubatorja

Katalog informacij javnega značaja (PDF)

Osebna izkaznica

Naziv: Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o.
Davčna številka: 10419489
Matična številka: 6013945000
Številka TRR računa: 03123-1000331843
TRR odprt pri banki: SKB d.d. Ljubljana
Poslovna enota: Ormož
Zastopnik: Polona Kukovec Lakota, direktorica
Območje pokrivanja: UE Ormož, Spodnjo Podravje

Vabilo

Vabimo podjetja, podjetnike in potencialne podjetnike s perspektivnimi podjetniškimi idejami, da postanejo člani Mrežnega podjetniškega inkubatorja Ormož d.o.o. Na razpolago so poslovni prostori, ki bodo oddani v najem članom podjetniškega inkubatorja. Člani bodo imeli več ugodnosti: ugodno najemnino v skladu z veljavnim cenikom, pomoč pri ustanovitvi podjetja in pripravi poslovnega načrta, pravno svetovanje, izobraževanja za podjetnike, koriščenje konferenčne sobe …

Kje se nahajamo