Project Description

IZOBRAŽEVANJE DIGITALIZACIJA V KMETIJSTVU

KDAJ: od 14.9.2020 do 17.9.2020 med 9.00 in 12.00 uro

KJE : Mrežni podjetniški inkubator Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož

LETAK V PDF OBLIKI

Nove tehnologije vztrajno prodirajo v sodobno kmetijstvo. Njihov namen je razbremeniti kmeta fizičnega dela, povečati produktivnost in zmanjšati stroške. Udeleženci se boste v sklopu izobraževanja seznanili z novimi pristopi k kmetovanju ter kako vpeljati nove tehnologije v svoja kmetijska gospodarstva in tako optimalno konkurirati na trgu. Izobraževanje je namenjeno vsem kmetovalcem, ki si želijo pridobiti znanja s področja preciznega kmetijstva, ohranitvene obdelave tal in uporabe najnovejših tehnologij v kmetijstvu. Vsebine bodo prilagojene tudi začetnikom.

Predavali bodo strokovnjaki s Katedre za biosistemsko inženirstvo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:

  1. Prvi sklop izobraževanja z nazivom »Precizno kmetijstvo«. Na predavanjih bodo predstavljene osnove delovanja digitalnih sistemov v preciznem kmetijstvu, njihovo široko področje uporabe in sistemi, ki so dostopni za uporabnika (kmeta) na trgu (avtomatski krmilni sistem,…). Predvsem pa koristi preciznega kmetijstva ter povečanje učinkovitosti dela z večjo natančnostjo dela in prihranki pri uporabi nekega sistema.
  2. Drugi sklop izobraževanja z nazivom “Ohranitvena obdelava tal”. Sistem ohranitvene obdelave tal omogoča tudi v slovenskih razmerah prihraniti do 50 % strojnih ur in energije ter sočasno zmanjšati porabo delovnega časa strojnika, kar poveča dodano vrednost na kmetijskih obratih, katerih prihodnost je vedno večja vpetost v podjetniške vode. Udeleženci se bodo naučili kako na lastnih kmetijskih gospodarstvih vpeljati ohranitveno obdelavo tal, ter s tem prihraniti do 50% strojnih ur energijo in prihraniti čas.
  3. Tretji sklop izobraževanje z nazivom »Uporaba dronov v kmetijstvu«.
    Praktični prikaz kateri droni so primerni za uporabo v kmetijstvu in s kakšnimi kamerami morajo biti opremljeni. Razlaga zakonskih predpisov, ki jih je potrebno upoštevati pri uporabi na kmetijskih površinah. Predstavitev možnosti uporabe dobljenih digitalnih kart kot vhodni podatek za ciljno izvajanje ukrepov preciznega kmetijstva v smislu dognojevanja in/ali aplikacije fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje bolezni in/ali škodljivcev. Predstavitev uporabe dronov v kmetijstvu prikazuje inovativen pristop do opravljanja kmetijske dejavnosti. Vsa predavanja bodo vsebovala lastne primere iz prakse.
  4. Četrti sklop ogled »Dobre prakse« Pri ogledu dobre prakse se bodo udeleženci seznanili s povezavo med kmetijstvom in podjetništvom. Pri ogledu primerov dobre prakse bodo lahko utrdili svoje znanje pridobljeno na predavanjih in se prepričali o učinkovitosti izvajanja prikazanih ukrepov in tehnologij.

Prijave so možne preko spletnega obrazca https://forms.gle/NTMtKagBhdWLoMDd7 ali na info@mpi-ormoz.si ali na telefonsko 040 353 528

Izobraževanje je za udeležence BREZPLAČNO  

Celotno izobraževanje se izvaja v sklopu operacije Znanje in dobre prakse LAS UE Ormož in je sofinancirano s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj;