Po novi Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je poročanje o embalaži, dani na trg RS, obvezno tudi za podjetja, ki na letni ravni na trg dajo manj kot 15 ton embalaže. Mnogi pa se obveznosti ne zavedajo in problema- tike ne razumejo…

Snemite si svoj izvod celotnega priročnika na straneh podjetja DATALAB

DATALAB priročnik za ravnanje z odpadno embalažo v 2019