Kaj lahko storimo za vas?

  • Svetovanja,
  • pomoč pri pripravi poslovnega načrta,
  • usposabljanje in izobraževanje,
  • brezplačna možnost koriščenja konferenčnih prostorov ,
  • pomoč pri pripravi vlog za (so)financiranje dejavnosti inkubiranih podjetij,
  • pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev za inkubirana podjetja – matchmaking,
  • pomoč pri financiranju (povezovanju s finančnimi institucijami oz. bankami in skladi ipd.),
  • organizacija delavnic, srečanj, predstavitev, seminarjev,
  • najem poslovnih prostorov s pripadajočo infrastrukturo z vključenimi obratovalnimi stroški (elektrika, voda, ogrevanje..) po izjemo ugodnih cenah:
Obdobje* % tržne cene Višina najemnine za pisarniške prostore v €/m2**
1. leto 20% 1,65
2. leto 40% 3,35
3. leto 60% 6,00
4. leto 80% 6,65
5. leto 100% 8,32

* Obdobje ne predstavlja obdobje vključenosti, ampak obdobje od ustanovitve podjetja dalje

** V ceno so vključeni tudi odvisni stroški najema (čiščenje, elektrika, odvoz smeti, čiščenje snega idr.).

Kako postanem član inkubatorja?

Preberite več